Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Urszula Lipińska 39148
Zarządzanie placówką Urszula Lipińska 32249
Dostawa (zakup) grysów bazaltowych frakcji 2-5 mm oraz 8-11 mm Urszula Lipińska 30925
Zamówienia publiczne Urszula Lipińska 30084
Baza placówki Urszula Lipińska 28402
Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E od drogi nr 8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska (ul. Kępińska) Urszula Lipińska 26684
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem na podległej sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego Urszula Lipińska 25820
Dostawa (zakup) grysów bazaltowych frakcji 2 - 5 mm oraz 8 - 11 mm Urszula Lipińska 25709
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej 65% Urszula Lipińska 24736
Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E - ul. M. Konopnickiej w Galewicach Urszula Lipińska 24643
Drogi powiatowe Urszula Lipińska 24375
Dostawa materiałów chodnikowych: kostki betonowej brukowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych Urszula Lipińska 23966
Świadczenie usług transportowych dwoma samochodami ciężarowymi tj. samochodem ciężarowym z wywrotem o ładowności powyżej 24 Mg w ilości max. 20.000,00 km oraz samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładow Urszula Lipińska 23657
Dostawa materiałów chodnikowych: kostki betonowej brukowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych Urszula Lipińska 23487
Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych Urszula Lipińska 22750