Statystyki


Title Author View Count
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Urszula Lipińska 42138
Zarządzanie placówką Urszula Lipińska 32347
Zamówienia publiczne Urszula Lipińska 31734
Dostawa (zakup) grysów bazaltowych frakcji 2-5 mm oraz 8-11 mm Urszula Lipińska 30948
Baza placówki Urszula Lipińska 28476
Przebudowa drogi powiatowej nr 4729 E od drogi nr 8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska (ul. Kępińska) Urszula Lipińska 26735
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem na podległej sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego Urszula Lipińska 25839
Dostawa (zakup) grysów bazaltowych frakcji 2 - 5 mm oraz 8 - 11 mm Urszula Lipińska 25733
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej 65% Urszula Lipińska 24756
Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E - ul. M. Konopnickiej w Galewicach Urszula Lipińska 24660
Drogi powiatowe Urszula Lipińska 24468
Dostawa materiałów chodnikowych: kostki betonowej brukowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych Urszula Lipińska 23987
Świadczenie usług transportowych dwoma samochodami ciężarowymi tj. samochodem ciężarowym z wywrotem o ładowności powyżej 24 Mg w ilości max. 20.000,00 km oraz samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładow Urszula Lipińska 23689
Dostawa materiałów chodnikowych: kostki betonowej brukowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych Urszula Lipińska 23526
Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych Urszula Lipińska 22757